Vermelding van eigendomstitels volgens hypotheekwet

De eigendomstitel
Artikel 141 hypothekewet schrijft voor om de de eigendomstitel van onroerende goederen te vermelden.
Dit kan allerlei zijn:
- verjaring
- niet-overgeschreven titel
- ....

De laatst overgeschreven titel
De laatst overgeschreven titel moet vermelden worden indien hij minder dan dertig jaar oud is.
Hypotheken 2007: topics - dialogen - clausules