Vermelding van natuurlijke personen volgens hypotheekwet

Natuurlijk personen moeten volgens artikel 139 hypotheekwet vermeld worden met:

naam

gevolgd door voornamen

plaats en datum van geboorte

woonplaats

Bovendien vereist de hypotheekwet een waarmerking van deze gegevens.
Hypotheken 2007: topics - dialogen - clausules