Vermelding onroerende goederen volgens hypotheekwet

Onroerende goederen moeten volgens artikel 141 hypotheekwet vermeld worden met:

geografische ligging (gemeente, straat of gehucht, politienummer)

kadastrale beschrijving, zoals blijkt uit een uittreksel, minder dan een jaar oud, uit de kadastrale legger, aard en oppervlakte. Indien sedert de overschrijving van de laatste titel de gegevens betreffende de geografische ligging en de kadastrale beschrijving gewijzigd zijn, moeten die gegevens zoals ze blijken uit die titel eveneens worden vermeld.

Hypotheken 2007: topics - dialogen - clausules