Vermelding van rechtspersonen volgens hypotheekwet

Vennootschap, vereniging of andere privaatrechtelijke rechtspersoon moeten volgens artikel 140 hypotheekwet vermeld worden met:

benaming

rechtsvorm

datum van de oprichtingsakte

zetel van de vennootschap of de statutaire zetel

ondernemingsnummer indien deze vennootschap, vereniging of rechtspersoon ingeschrevene in de Kruispuntbank van Ondernemingen is.

Hypotheken 2007: topics - dialogen - clausules