Mortgage : Code : Belgische Hypotheekwet

Hoofdstuk XI. - Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen

Artikel 139 : vermelding van natuurlijke personen

Artikel 140
: vermelding van private rechtspersonen

Artikel 141 : vermelding van onroerende goederen

Artikel 142 : vermeldingen in aanvraag getuigschrift

Artikel 143 : weigering hypotheekbewaarder


Wetsgeschiedenis