Opheffing bij notariele akte

Artikel 92 Belgische hypotheekwet werd in 2007 aangepast in die zin dat een notaris een akte kan opmaken waarbij de hypotheek van een eigendom wordt opgeheven omdat de notaris eenzijdig verklaart dat de schuldeiser daartoe zijn toestemming heeft gegeven.

Voor 2007 moest de schuldeiser een akte opheffing ondertekenen, waarin de schuldeisers zijn toestemming met de opheffing gaf.

Wanneer de notaris deze opheffing nodig heeft, zal hij vooraf aan de bank de toestemming tot opheffing vragen samen met de afrekening van de hypothecaire lening. In feite heeft hij op dat ogenblik de toestemming van de bank. Sinds 2007 is het niet maar nodig dat de bank haar toestemming in een notariele akte geeft. De notaris kan voortaan eenzijdig verklaren dat de bank haar toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in een door de notaris te bewaren brief).

In 2000 werd het notarieel getuigschrift ingevoegd binnen het kader van de rangregeling.
Hypotheek 2007: topics - dialogen - clausules