Mortgage : Cancel

Het notarieel getuigschrift

Artikel 1653 Ger. W. voorziet dat alles wordt doorgehaald op zicht van een notarieel getuigschrift dat grosso mode bevestigt dat de koper de koopprijs heeft betaald. Daarmee zijn dus alle inschrijvingen en beslagen verdwenen.

Maar daarmee is de koopprijs nog niet verdeeld.

Wanneer de notaris mits een minnelijke verdeling de koopprijs verdeelt, verkrijgt hij het akkoord inzake de doorhaling en gelijktijdig het minnelijke akkoord met de verdeling van de koopprijs.

Wanneer de notaris gebruik heeft gemaakt van het notarieel getuigschrift, is opbrengst van de verkoop waarbij er overwijzing was op de prijs, nog niet verdeeld.

Om tot een verdeling te komen schrijft het Gerechtelijk Wetboek voor dat de notaris een rangregeling opmaakt.

Indien de rangregeling het akkoord krijgt van de schuldeisers hoeft men niet meer naar de rechtbank te gaan.

Indien de rangregeling echter betwist wordt, zal de de notaris een afschrift van zijn een proces verbaal van zwarigheden neerleggen op de griffie van de rechtbank.

De techniek van het notarieel getuigschrift in het kader van de rangregeling werd ingevoerd in 2000.

In 2007 werd de opheffing bij notariele akte ingevoerd.

Rangregeling 2007: topics - dialogen - clausules