Wet op het hypothecair krediet van 4 augustus 1992

(B.S., 19 augustus 1992 - inwerkingtreding 1 januari 1993)

Deze wet werd in de daaropvolgende jaren meermaals gewijzigd. inhoudstafel

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht