De Hypotheekwet

Hoofdstuk II. Voorrechten

Art. 12. Voorrecht is een recht dat ........

Afdeling I. Voorrechten op roerende en onroerende goederen. Art. 17

Afdeling II. Voorrechten op roerende goederen. Art. 18-26

Afdeling III. Voorrechten op onroerende goederen. Art. 27-28

Afdeling IV. Hoe voorrechten bewaard worden. Art. 29-38, 38bis, 39-40