De Hypotheekwet

Hoofdstuk II. Voorrechten

Hoofdstuk III. Hypotheken

Art. 41. Hypotheek is een zakelijk recht op onroerende goederen, die verbonden zijn ter voldoening van een verbintenis.

Afdeling I. Wettelijke hypotheken. Art. 47-48 

Afdeling II. Bedongen hypotheken. Art. 73-80

Afdeling III. Rang van de hypotheken onderling. Art. 81. (2134). Tussen de schuldeisers onderling neemt de hypotheek niet eerder rang dan van de dag der inschrijving in de registers van de bewaarder gedaan, in de vorm en op de wijze die de wet voorschrijft. Alle schuldeisers die op dezelfde dag zijn ingeschreven, hebben samenlopende hypotheken van dezelfde dagtekening, zonder onderscheid tussen de inschrijving van 's morgens en die van 's avonds, ook indien zodanig verschil door de bewaarder mocht zijn vermeld.

Hoofdstuk IV. Wijze van inschrijving van de voorrechten en hypotheken

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht