Het hypotheekcontract

De geldigheidvereisten van het hypotheekcontract

De hypotheekbelofte.

Het hypothecaire mandaat

De notariele akte: minuut, grosse en afschriften

 

2747.com / law / mortgage / contract

contact

Hypotheken

Notarieel recht

Zakenrecht

Beslagrecht

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Zekerheidsrechten