Het hypothecaire volgrecht

Het volgrecht laat de hypothecaire schuldeisers toe het gehypothekeerde goed te volgen, in welke handen het ook overgaat.Belgisch Hypotheekwet anno 2007:

III. Hypotheken

Art. 41. Hypotheek is een zakelijk recht op onroerende goederen, die verbonden zijn ter voldoening van een verbintenis.

Zij is uit haar aard ondeelbaar en blijft voor het geheel bestaan op al de verbonden onroerende goederen, op elk van die goederen en op ieder gedeelte ervan.

Zij volgt die goederen, in welke handen zij ook overgaan.

....

VI. Gevolgen van de voorrechten en hypotheken tegen derden-bezitters

Art. 96. De schuldeisers die een ingeschreven voorrecht of hypotheek hebben op een onroerend goed, volgen dat goed, in welke handen het ook overgaat, om gerangschikt en betaald te worden volgens de orde van hun schuldvorderingen of inschrijvingen.