Wijzigingen aan de hypotheekwet anno 2007

Van oudsher moeten natuurlijke personen in de registers van de hypotheekbewaarder kenbaar gemaakt worden via hun familienaam, al hun voornamen, hun woonplaats en de plaats en datum van hun geboorte.

In 1995 heeft de wetgever de verplichting ingevoerd om de identiteit van een natuurlijke persoon te waarmerken. Anno 2007 wijzigt de wetgever hoe die waarmerking kan gedaan worden in artikel 139 Hypotheekwet. Het waarmerken op basis van de identiteitskaart wordt ingevoerd.

In 1995 was de wetgever voorzichtig met de gebruik van het Rijksregisternummer van de natuurlijke personen. Dat mocht slechts worden vermeld mits hun toestemming. Anno 2007 zijn de bepalingen aangaande het vermelden van het Rijksregisternummer komen te vervallen. Indien men het zou vermelden, zal men zoals vroeger de toestemming daarvoor vragen omwille van de wet op de privacy.

Verder laat de wetgever anno 2007 de verplichting vallen om de familienamen met HOOFDLETTERS te schrijven vallen. Paragraaf 4 van artikel 139 wordt opgeheven. Wel moeten de voornamen nog steeds in de volgorde waarin ze voorkomen worden overgenomen.

Naast de wijzigingen aan artikel 139 werd er een kleine aanpassing gedaan van artikel 140 waar het BTW-nummer vervangen werd door Ondernemingsnummer.

En als kers op de taart besloten de parlementairen om ook artikel 11 en 12 van de notariswet aan te passen om zo alles schoon met elkaar in overeenstemming te brengen.