Identiteit van partijen op het hypotheekkantoor

1. NAAM voornemen, geboorteplaats en -datum, woonplaats

2. De notaris moet deze identiteit waarmerken op basis van de registers van de burgerlijke stand, een trouwboekje, of het rijksregister (maar dan moet het nummer worden vermeld met toestemming van de partijen)

3. De notaris moet bevestigen in de akte dat hij de juiste identiteitsgegevens van een partij heeft opgezecht en waar hij deze heeft opgezocht.

Zie ook: De notaris moet de persoon die voor hem zit vereenzelvigen