Wetboek van de inkomstenbelastingen

Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen

Hoofdstuk 9 : Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invordering
...

Afdeling III: Wettelijke hypotheek

Artikel 425

De directe belastingen en de voorheffingen in hoofdsom en opcentiemen, de interesten en de kosten zijn gewaarborgd door een wettelijke hypotheek op al de aan de belastingschuldige toebehorende goederen, die in België gelegen en daarvoor vatbaar zijn.

De hypotheek bezwaart eveneens de goederen van de echtgenoot en van de kinderen van de belastingschuldige in de mate dat de invordering der aanslagen op de vermelde goederen mag vervolgd worden.

Art. 426 : rang

Art. 427 :

Art. 428 :

Art. 429 :

Art. 430 : handlichting

Art. 431 :

Art. 432 : kosten

Afdeling IV : Aansprakelijkheid en plichten van sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen