Wettelijke Hypotheek inzake inkomstenbelasting

Art. 425. WIB 92 - Wettekst anno 2006 "De directe belastingen in hoofdsom en opcentiemen, de interesten en de kosten zijn gewaarborgd door een wettelijke hypotheek op al de aan de belastingschuldige toebehorende goederen, die in BelgiŽ gelegen en daarvoor vatbaar zijn.
De hypotheek bezwaart eveneens de goederen van de echtgenoot en van de kinderen van de belastingschuldige in de mate dat de invordering der aanslagen op de vermelde goederen mag vervolgd worden."

Deze hypotheek neemt slechts rang vanaf haar inschrijving. Ter vergelijking: inzake successierechten beschikt de fiscus over een zogenaamde occulte hypotheek.

Inzake inkomstenbelastingen bestaat er wel een systeem van fiscale notificaties die de notaris moet verrichten.

 

2747.com / law / mortgage / incometax

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

1. 12 werkdagen voordat hij een akte hypotheekstelling kan verlijden moet de notaris een fiscale notificatie doen

2. Het is mogelijk deels de hypothecaire lasten af te trekken in de inkomstenbelasting