De ondeelbaarheid van de hypotheek

Het is toegelaten af te wijken van het ondeelbaar karakter van een hypotheek.

De ondeelbaarheid van de hypotheek komt erop neer dat, indien meerdere goederen in hypotheek worden gegeven, de hypothecaire schuldeiser niet kan verplicht worden om een gedeeltelijke doorhaling toe te staan als de schuld gedeeltelijk wordt terugbetaald.

   De hypotheek blijft dus volledig wegen op alle goederen, tot de schuld volledig is aangezuiverd (tenzij de hypothecaire schuldeiser hieraan verzaakt).

Belgische hypotheekwet anno 2007:

Art. 41. Hypotheek is een zakelijk recht op onroerende goederen, die verbonden zijn ter voldoening van een verbintenis.

Zij is uit haar aard ondeelbaar en blijft voor het geheel bestaan op al de verbonden onroerende goederen, op elk van die goederen en op ieder gedeelte ervan.

Zij volgt die goederen, in welke handen zij ook overgaan.