De wettelijke hypotheek van de fiscus inzake successierechten

De zogenaamde occulte hypotheek

Deze hypotheek neemt rang op datum van overlijden, ook al volgt de inschrijving ervan na het overlijden. Vandaar dat men dit een occulte (verborgen) hypotheek noemt. Ter vergelijking: de wettelijke hypotheek inzake inkomstenbelasting neemt pas rang vanaf de inschrijving ervan.

De notaris die gelast wordt met de verkoop van een onroerend goed binnen een periode van 18 maanden nadat de nalatenschap is opengevallen, zal erop letten dat voldoende geld wordt ingehouden van de verkoopprijs om de successierechten te betalen. Op deze wijze wordt vermeden dat de fiscus afteraf nog een inschrijving van zijn hypotheek zou nemen, want het onroerend goed is dan al verkocht.

 

2747.com / law / mortgage / inheritance tax

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht