Hypotheekwet

Hoofdstuk XI. - Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen

Art. 139
...
waarmerking ..

Commentaar

Pas sinds de wet van 1995 (inwerkinggetreden in 2001) bestaat de verplichting om de identiteitsgegevens te waarmerken.

- De registers van de Burgerlijke stand

- Het trouwboekje

- Het rijksregister

Zijn de gegevensbronnen op basis waarvan de notaris een identiteit mag waarmerken in de wet van 1995. In 2007 werden deze gegevensbronnen en hun onderlinge volgorde gewijzigd.