Hypotheekwet

Hoofdstuk XI. - Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen

Art. 139.  

§ 4. De familienaam moet eerst vermeld worden en wordt in hoofdletters geschreven; de voornamen worden in kleine letters geschreven en worden vermeld in de volgorde waarin zij voorkomen in het stuk op grond waarvan de identificatie is geschied.

Commentaar

In 1995 werd deze verplichting ingevoegd.

Het is de bedoeling om het verschil te kunnen zien tussen de FAMILIENAAM en de voornamen.

Voor mensen wiens naam met een kleine d wordt geschreven (adel) , was het gebruik van HOOFDLETTERS echter problemantisch.

In feite is de geest van de wet gerespecteerd indien men schijft
vON SAXEN COBURG GOTHA Albert of vAN BELGIE Albert.

Bij wet van 1 maart 2007 werd deze verplichting alweer afgeschaft.