e-notaris
Hoofdstuk XI. - Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen.

  Art. 139.
...
  § 3. Voor de openbaar te maken vonnissen wordt de identificatie van de personen gewaarmerkt door een notaris, door de ambtenaar of door de optredende overheid, onderaan de expeditie, op de wijze voorgeschreven bij dit artikel.