Hypotheekwet

Hoofdstuk XI. - Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen

Art. 139.

De volledige wettekst van artikel 139 Belgische Hypotheekwet anno 2007 en de wetsgeschiedenis.

Commentaar

De eerste paragraaf gaat over de waarmerking van de identiteitsgegevens.
Commentaar

De vierde paragraaf is opgeheven in 2007. Het gebruik van HOOFDLETTERS voor de FAMILIENAAM is daarmee afgeschaft.