Hypotheekwet: Hoofdstuk XI. - Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen
Art. 139
...

Waarmerking op basis van identiteitskaart

Commentaar

In 1995 heeft de nieuwe hypotheekwet de verplichting tot waarmerking van de identiteitsgegevens ingevoerd.

In 2007 heeft de wetgever de identiteitskaart als gegevensbron voor die waarmerking toegevoegd.

Op te merken valt dat de wetgever bovendien heeft voorzien dat bij gebruik van de identiteistkaart als bron om de voornamen te waarmerken, het vermelden van de eerste 2 voornamen volstaat.

Wat betreft het gebruik van alle voornamen dient te worden opgemerkt dat het computerprogramma op het hypotheekkantoor slechts het gebruik van 2 voornamen toelaat.

Dit is maar goed ook, want de meeste identiteistkaarten zijn voorzien op het vermelden van heel veel voornamen.

Helaas, zijn de gegevens zoals voornamen, familienaam en datum en plaats van geboorte in veel te veel gevallen niet exact op de identiteitskaart. Mensen die geboren zijn in 1348 en die anno 2007 nog leven kan men tegenkomen bij het lezen van de identiteitskaart.

In het verleden hebben notarissen meestal een voorgaande notariele akte geraadpleegd om te weten hoe de juiste familienaam, voornamen, plaats en datum van geboorte van iemand waren.

Om de elektronische identiteitskaart te kunnen lezen, beschikken notariskantoren anno 2007 over een kaartlezer die aan hun PC hangt.