Hypotheekwet

Hoofdstuk XI. - Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen

Art. 139.

De volledige wettekst van artikel 139 Belgische Hypotheekwet anno 2007 en de wetsgeschiedenis.

Commentaar

- Rijksregister

- Identiteitskaart

- Trouwboekje

Op basis van deze wettelijke stukken van de notaris bepaalde identiteitsgegevens van een persoon waarmerken.

Zijn er verschillen, dan zullen de registers van de Burgerlijke Stand uitsluitsel geven.

Het is deze regeling die in 2007 gewijzigd werd in de hypotheekwet. Sinds 1995 was er een andere wettekst aangaande de waarmerking.