Hypotheekwet

Hoofdstuk XI. - Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen

Art. 139.

De volledige wettekst van artikel 139 Belgische Hypotheekwet anno 2007 en de wetsgeschiedenis.

Rechtsleer

2007 : notariele clausules: vermelding van natuurliijke personen - waarmerking gegevens

2007 : wijzigingen aan de hypotheekwet