De notaris en de hypotheek

Akte hypotheekvestigig

Het ereloon van de notaris ingeval van hypotheekstelling wordt berekend volgens barema F.

 

Er is een regsitratierecht van 1 procent op de hoofdsom en de bijhorigheden ingeval van hypotheekstelling.

 

Akte opheffing (verwijdering) van een hypotheek

Wanneer een notaris territoriaal niet bevoegd is op de akte opheffing te ondertekenen, zal hij beroep doen op een andere notaris.

Wanneer er hypotheek gegeven wordt op verschillende eigendommen, moet in 2005 in de akte door de notaris bijvoorbeeld vermeld worden:

Verklaring pro fisco - Heffing van de registratierechten: De hypothecaire waarborgen blijven beperkt tot .... euro in kapitaal, zonder samenvoeging van de bedragen vermeld in het artikel 'Hypotheekvestiging', verhoogd met de aanhorigheden.

Dit om te vermijden dat er zou gesteld worden dat er voor hetzelfde bedrag een hypotheek wordt gevestigd op ieder van de verschillende eigendommen. Toch geniet de hypothecaire schuldeiser van de waarborg van de verschillende eigendommen, doch slechts ten belope van het bedrag waarvoor de hypotheek gevestigd werd, zij het wel dat de waarborg zich uitstrekt over de verschillende eigendommen.

 

 

Zowel het plaatsen van een hypotheek als het verwijderen van een hypotheek dient bij notariele akte te worden gedaan.

Bij het plaatsen van een hypotheek in het voordeel van de bank, moet de bank er niet bij zijn (het geld mag ze opsturen), maar moet de eigenaar de akte wel tekenen bij de notaris.

Bij het verwijderen van een hypotheek in het voordeel van de eigenaar, moet de bank er wel bij zijn en de akte tekenen, maar de eigenaar moet er niet bij zijn. Meestal vraagt de bank dat de notaris even op hun hoofdzetel lansgkomt om de akte te tekenen.

In sommige gevallen is het niet nodig om een hypotheek van een eigendom te verwijderen De hypothecaire inschrijving vervalt automatisch (zonder neerklegging van een kopij van een notariele akte) na 30 jaar. In die gevallen is er geen akte meer nodig om de hypotheek te verwijderen. Het is ook niet erg als een bank een hypotheek heeft, terwijl de lening al is terugbetaald, zolang er maar niemand anders (een andere bank) ook een hypotheek in eerste rang wenst op het eigendom.

Bij verkoop of krediet bij een andere bank zal het echter wel noodzakelijk zijn de notaris een akte te laten maken waarmee de hypotheek van de het eigendom wordt verwijderd.

 

2747.com / law / /

contact

Publiek recht Burgerlijk recht