Hypotheek en eigendomsrecht in Belgie

This page in English.

Alle akten houdende een overdracht onder levenden van onroerende goederen moeten worden overgeschreven op het hypotheekkantoor om ze tegenstelbaar aan derden te maken .

Alleen akten voor een notaris verleden kunnen worden overgeschreven op het hypotheekkantoor. Deze regel geeft de notarissen een monopoly. De regel vinden we in de eerste twee artikelen van de hypotheekwet .

De notaris legt een afschrift van de akte die de overdracht van onroerend goed vastlegt neer op het hypotheekkantoor. Op deze kopij wordt een overschrijvingsrelaas vermeld en de inhoud wordt in 2004 gescand in plaats van overgeschreven zoals daarvoor het geval was .

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.