De notaris legt een afschrift van de akte neer op het hypotheekkantoor

This page in English.

Meestal begeeft de notaris of zijn bediende zich fysiek naar het hypotheekkantoor.

Wanneer echter de onroerende goederen zich verder weg bevinden, zal het afschrift van de akte meestal met de post worden opgestuurd naar het hypotheekkantoor. Een grosse om een hypothecaire inschrijving te bekomen wordt aangetekend opgestuurd.

Geachte Hypotheekbewaarder,

Betreft: akte verkoop/deling in datum van ...

Hierbijgevoegd vindt U een afschrift van de akte .... verleden voor het ambt van notaris ... op ...

Beleefd verzoek ik U deze akte over te schrijven.

Uw kosten zullen op eerste verzoek worden voldaan.

Met hoogachtende groeten,

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.