Hypotheekwet : Hoofdstuk II - Voorrechten

Afdeling I. Voorrechten op roerende en onroerende goederen


  Art. 17. De gerechtskosten zijn bevoorrecht op de roerende en de onroerende goederen, ten aanzien van alle schuldeisers in wier belang zij zijn gemaakt.