De Belgische hypotheekwet

Titel II. - Voorrechten: Afdeling II. Voorrechten op roerende goederen.

§ I. Algemene voorrechten op roerende goederen.

Art. 19 De schuldvorderingen, bevoorrecht op alle roerende goederen, worden hierna opgesomd en zij worden in de volgende orde verhaald :

1° De gerechtskosten die in het gemeenschappelijk belang van de schuldeisers zijn gemaakt;

2° De begrafeniskosten in verhouding tot de stand en het vermogen van de overledene;

3° De kosten van laatste ziekte gedurende een jaar;

....

Wanneer niet de gehele waarde van de onroerende goederen is opgebruikt voor de bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen, wordt het nog verschuldigde gedeelte van de prijs bij voorrang aangewend tot voldoening van de in dit artikel vermelde schuldvorderingen.

Wetsgeschiedenis

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht