De koop akte
Belgische Hypotheekwet:

 Artikel 1
...

  Indien deze huurcontracten niet zijn overgeschreven wordt de huurtijd verminderd overeenkomstig artikel 1429 van het Burgerlijk Wetboek.


Deze verwijzing naar artikel 1429 BW moet zijn: artikel 595 Burgerlijk Wetboek.