Hypotheekwet

Art. 2. Alleen vonnissen, authentieke akten en in rechte of voor notaris erkende onderhandse akten worden ter overschrijving aangenomen. De volmachten tot die akten betrekkelijk moeten in dezelfde vorm gegeven worden.

De notarissen en al degenen, openbare ambtenaren of anderen, die belast zijn met het verlenen van authenticiteit aan de akten die aan overschrijving zijn onderworpen, zijn gehouden de vervulling van de formaliteit te vorderen binnen twee maanden na de dagtekening van die akten.

Indien de akte die aan overschrijving is onderworpen, betrekking heeft op onroerende goederen in onderscheidene ambtsgebieden gelegen, wordt voornoemde termijn op drie maanden gebracht.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Notarieel examen 2003

IV.22. De overschrijving op het hypotheekkantoor van een akte van openbare verkoping onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod, waarbij achteraf geen hoger bod geweest is, moet gebeuren, binnen de twee maanden na:

A. de akte instel (eerste zitdag).

B. de akte toewijzing onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod.

C. het proces-verbaal van afwezigheid van hoger bod.

D. de akte van kwijting van koopprijs en kosten.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht