In de akte opheffing kan ook een kwijting worden opgenomen

"De verschijnenden hebben verklaard ontvangen te hebben ... de hoofdsom, intrest en toebehoren van een hypothecaire schuldvordering ..."