Inkorting van schenkingen en de hypotheek

De inkorting van een schenking vormt een gevaar voor de hypothecaire inschrijving (van de bank van de koper)

Bij verkoop van een geschonken goed zal de notaris de schenker laten tussenkomen in de verkoopakte

 

2747.com / law / mortgage / recovery

contact

Schenkingen

Het opstellen van notariele akten

Testamenten

Erfrecht

Artikel 929 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

De onroerende goederen die ten gevolge van de inkorting moeten terugkeren, worden daardoor vrij van de schulden of hypotheken waarmee zij door de begiftigde zijn bezwaard.

Artikel 930 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

De erfgenamen kunnen tegen derden, houders van onroerende goederen die van de schenkingen deel uitmaakten en door de begiftigden zijn vervreemd, de inkorting of teruggave vorderen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde als tegen de begiftigden zelf, en na uitwinning van de goederen van deze laatsten. Deze vordering moet geschieden volgens de orde van de dagtekeningen der vervreemdingen, te beginnen met de laatste.