De inschrijving van een hypotheek

De inschrijving van een hypotheek op het hypotheekkantoor

Wie kan de inschrijving vorderen? de schuldeiser zelf, de notaris,  de schuldeiser van de schuldeiser, de curator

Documenten die aan de hypotheekbewaarder dienen overhandigd te worden:

- de authentieke uitgifte van de akte waaruit de hypotheek ontstaat

- het op zegel gestelde borderel in tweevoud. In artikel 83 Hypotheekwet (1995) vinden we de verplichte vermeldigen op het borderel.

Het ereloon van de hypotheekbewaarder (2001)

De registratie van een notariŽle akte hypotheekvestiging

In 2006 zal de notaris 1 procent van het bedrag waarvoor de hypotheek wordt gevestigd (en 1 procent op de bijhorigheden) moeten betalen als registratierecht op het registratiekantoor. De notariele akte wordt dan geregistreerd.

2747.com / law / mortgage / registration

contact

Beslagrecht Failissementsrecht