Titel I. - Registratierecht - Hoofdstuk 3. - Registratieverplichting

Afdeling 1. Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen

.....

Artikel 29

Behoudens het bij artikel 173, 1°, voorziene geval, mag geen overschrijving, inschrijving, doorhaling of randvermelding hetzij in de registers van de hypotheekbewaarders, hetzij in de registers voor de inschrijvingen van het landbouwvoorrecht plaats hebben krachtens niet vooraf geregistreerde akten.

Fiscale rol van de notaris