schuldeiser

Titel 1 Wetboek Registratierechten anno 2007:
Hoofdstuk 5 - Vaststelling van de rechten

Afdeling VI : Hypotheekvestigingen, inpandgevingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht

Artikel 87 : Hypotheekvestigingen
 
Artikel 88 : inpandgevingen van een handelszaak

Artikel 89 : De gewaarborgde verbintenis heeft geen invloed op de heffing. De zekerheidstelling telt.

Artikel 90 : non bis in idem : er werd reeds een registratierecht geheven

Artikel 91 : non bis in idem : Hypotheekvestiging op een onroerend goed voor een reeds gewaarborgde schuldvordering

Artikel 92/1 :  non bis in idem : Pandwisseling

Artikel 92/2 : Overdracht van zekerheden

Artikel 93 : Heffingsgrondslag

Artikel 94 : vrijstelling voor zeeschepen