schuldeiser

Titel 1 - Registratierecht anno 2007:
Hoofdstuk 5 - Vaststelling van de rechten
Afdeling VI : Hypotheekvestigingen, inpandgevingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht

Artikel 87 (zoals vervangen bij Wet van 23.12.1958):

Worden aan een recht van 1 pct. onderworpen, de vestigingen van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed.

Enkel de gevestigde onroerende hypotheken zijn belastbaar

Dat zijn de bedongen onroerende hypotheken evenals de testamentaire hypotheken.

Wettelijke hypotheken en onroerende voorrechten blijven buiten het toepassingsgebied van  Artikel 87.

Onroerende voorrechten
- Het voorrecht van de niet-betaalde verkoper van een onroerend goed:

De hypotheekbewaarder is wettelijk verplicht een hypothecaire inschrijving te nemen naar aanleiding van de verkoop van een onroerend goed waarbij de prijs niet contant betaald is.

Op deze manier kan een verkoper krediet toestaan aan zijn koper, met een hypothecaire zekerheid. Op deze vestiging van een wettelijke hypotheek krachtens het onroerend voorecht van de niet-betaalde verkoper is geen registratierecht verschuldigd.

Wensen partijen de inschrijving van dit onroerend voorrecht te vermijden, dan dienen zij daartoe de hypotheekbewaarder ontslag van ambtshave inschrijving te geven ofwel aan te tonen dat de prijs betaald vereffend is.