schuldeiser

Titel 1 - Wetboek Registratierecht anno 2007:
Hoofdstuk 5 - Vaststelling van de rechten
Afdeling VI : Hypotheekvestigingen, inpandgevingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht

Artikel 88

Worden aan een recht van 0,50 pct. onderworpen :

- de vestigingen van een hypotheek op een schip dat niet naar zijn aard voor het zeevervoer bestemd is;

- de inpandgevingen van een handelszaak; en

- de vestigingen van een landbouwvoorrecht.