schuldeiser

Titel 1 - Registratierecht anno 2007:
Hoofdstuk 5 - Vaststelling van de rechten
Afdeling VI : Hypotheekvestigingen, inpandgevingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht

Artikel 89

De bij artikelen 87 en 88 bepaalde rechten zijn van toepassing zelfs wanneer de hypotheek, het pand of het voorrecht gevestigd zijn tot zekerheid van een toekomstige schuld, van een voorwaardelijke of eventuele schuld of van een verbintenis om iets te doen.

--------------------
Art. 89: Gewijzigd bij art. 5, W 13.08.1947 (B.S., 17.09.1947);
         vervangen bij art. 8, W 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). 

De gewaarborgde verbintenis heeft geen invloed op de heffing

Het bij artikel 87 bepaalde registratierecht is verschuldigd op de hypotheekvestiging van tot waarborg van:
- niet-contractuele verbintenissen
- toekomstige, voorwaardelijke, eventuele verbintenissen of verbintenissen om iets te doen (art. 89 W. Reg.)