schuldeiser

Titel 1 - Registratierecht anno 2007:
Hoofdstuk 5 - Vaststelling van de rechten
Afdeling VI : Hypotheekvestigingen, inpandgevingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht


Artikel 90


De bij artikelen 87 en 88 bepaalde rechten zijn niet verschuldigd zo de gewaarborgde verbintenis voortkomt uit een contract waarop een evenredig recht van minstens 1 pct. werd geheven.

--------------------
Art. 90: Vervangen bij art. 8, W 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959).


Non bis in idem