schuldeiser

Titel 1 - Registratierecht anno 2007:
Hoofdstuk 5 - Vaststelling van de rechten
Afdeling VI : Hypotheekvestigingen, inpandgevingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht

Artikel 92/1

Onverminderd artikel 91, dekt het in artikelen 87 en 88 bedoeld recht alle vestiging van hypotheek, inpandgeving van een handelszaak of vestiging van een landbouwvoorrecht welke naderhand tot zekerheid van eenzelfde schuldvordering van hetzelfde gewaarborgd bedrag mocht worden toegestaan.


De pandwisseling

Dit is anno 2007 de meestvoorkomende toepassing van artikel 92/1. De zekerheidstelling voor een bepaald bedrag blijft behouden. Alleen het eigendom waarop hypotheek werd gevestigd, wijzigt bij de pandwisseling.