schuldeiser

De pandwisseling

Dit geval kan zich voordoen wanneer iemand een hypotheek heeft op zijn woonhuis en hij dat woonhuis gaat verkopen en hij een nieuw woonhuis heeft aangekocht.

In plaats van de hypotheek op het woonhuis dat verkocht zal worden te laten opheffen (notariele akte opheffing) en vervolgens een nieuwe hypotheekvestiging toe te staan (notariele akte hypotheekvestiging met betaling van 1 procent registratierecht op het bedrag van hypotheekvestiging), is het goedkoper om gewoon een pandwisseling toe te staan aan dezelfde bank waarbij men blijft lenen.

Het enige dat aan de bestaande hypotheekvestiging gewijzigd wordt is de beschrijving van het eigendom waarop de hypotheek wordt gevestigd. Dit wordt gedaan in een notariele overeenkomst tussen de eigenaar en de bank. Deze overeenkomst is een pandwisseling.

Hoe wordt een pandwisseling verwerkt op het hypotheekkantoor?

Bij een pandwisseling zal de notaris eerst een afschrift van de akte pandwisseling neerleggen op het hypotheekkantoor om de inschrijving van de hypotheek op het nieuwe eigendom dat in hypotheek werd gegeven te bekomen.

Dan zal de notaris een hypothecaire staat aanvragen op dat nieuwe eigendom, zodat hij kan aantonen dat de hypothecaire inschrijving op het nieuwe eigendom is genomen.

Eens de notaris deze hypothecaire staat in handen heeft, zal hij hem samen met een afschrift van de akte pandwisseling neerleggen op het hypotheekkantoor waar hij de opheffing van de hypotheek dient te bekomen.De pandwisseling is anno 2007 de meestvoorkomende toepassing van artikel 92/1. De zekerheidstelling voor een bepaald bedrag blijft behouden. Alleen het eigendom waarop hypotheek werd gevestigd, wijzigt bij de pandwisseling.
Titel 1 - Registratierecht anno 2007:
Hoofdstuk 5 - Vaststelling van de rechten
Afdeling VI : Hypotheekvestigingen, inpandgevingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht
Artikel 92/1
Onverminderd artikel 91, dekt het in artikelen 87 en 88 bedoeld recht alle vestiging van hypotheek, inpandgeving van een handelszaak of vestiging van een landbouwvoorrecht welke naderhand tot zekerheid van eenzelfde schuldvordering van hetzelfde gewaarborgd bedrag mocht worden toegestaan.