schuldeiser

Titel 1 - Registratierecht anno 2007:
Hoofdstuk 5 - Vaststelling van de rechten
Afdeling VI : Hypotheekvestigingen, inpandgevingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht

Artikel 93

Het recht van 1 pct. of van 0,50 pct. wordt vereffend op het bedrag van de sommen die door de hypotheek, het pand of het landbouwvoorrecht gewaarborgd zijn, met uitsluiting van de interesten of rentetermijnen van drie jaren, die gewaarborgd zijn door artikel 87 van de wet van 16 december 1851.

-------------------
Art. 93 : Vervangen bij art. 8, W 23.12.1958
          (B.S., 07.01.1959);
          vervangen bij art. 18, K.B. nr. 12,
          18.04.1967 (B.S., 20.04.1967).

Heffingsgrondslag

Het bedrag van de zekerheid is bepalend en niet het bedrag van de schuldvordering.

Interesten: Artikel 87 Hypotheekwet