schuldeiser

Het registratierecht op de vestiging en de overdracht van zekerheden


Een hypotheekvestiging maakt het registratierecht opvorderbaar (art. 87 W. Reg.)

De inpandgeving van een handelszaak maakt het registratierecht opvorderbaar (art. 88 W. Reg.)