Opheffing van een hypotheek

1. Een bank kan in een notariŽle akte verklaren dat een hypotheek mag worden opgeheven.

2. Een hypothecaire schuldeiser kan afstand doen van zijn hypotheek

3. Een bank tekent de akte opheffing meestal op haar zetel

4. De akte opheffing moet worden neergelegd op het hypotheekkantoor