De hypothecaire schuldeiser die afstand doet van zijn hypotheek.

Bijvoorbeeld ingeval van verkoop van een met hypotheek belast onroerend goed, zal de bank vooraf onderhandse aan de verkoophoudende notaris verklaren onder welke voorwaarden zij bereid is afstand te doen van haar hypotheek. Deze voorwaarde zal er meestal in bestaan dat de verkoper zijn hypothecaire lening moet terugbetalen aan de bank. De verkoophoudende notaris zal zelf zorg dragen voor deze terugbetaling aan de bank, met de gelden die hij in handen krijgt van de koper.

De notaris zal ook zorgen dat er een akte opheffing wordt verleden. De kosten van deze akte zijn ten laste van de hypothecaire schuldenaar (in casu verkoper). De notaris van de schuldenaar maakt de akte opheffing op. Deze akte dient door de bank te worden getekend.