Verkoop van een met hypotheek belast onroerend goed

1. Normaal gezien moet de hypotheek van het eigendom verwijderd worden

5. De koper kan mits betaling aan hypothecaire schuldeisers in de plaats van deze worden gesteld

Zie ook: HYPOTHEEK - opheffing