Het scheepshypotheekkantoor te Antwerpen

Dit is gevstigd in het centrum van Antwerpen, Frankrijklei 73. Open van 8 tot 12 uur.