Het registratierecht op de akte die een hypotheek op een schip vestigt

Dit evenrdig recht dat berekend wordt op het gehypothekeerd bedragt en de toebehoren bedraagt 0,5%.